Baseny zewnętrzne

                                                                            

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE USŁUG

Cena brutto/ sztuka

 

Basen:

1.     

 

a.    Dzieci do ukończenia 7 roku życia są zwolnione z odpłatności za korzystanie z obiektu.

b.    Bilet całodzienny normalny

8,00 zł

c.        Bilet całodzienny ulgowy/dzieci, młodzież szkolna do 18 roku życia, dorośli posiadający „Kartę 3+”, posiadacze „Karty Seniora”, emeryci i renciści za okazaniem dokumentu potwierdzającego prawo do zniżki/.

4,00 zł

d.  Bilet całodzienny ulgowy/ dzieci i młodzież posiadacze „Karty 3+”-za okazaniem dokumentu potwierdzającego prawo do zniżki/.

2,00 zł

e.    Wypożyczenie leżaka /cały dzień/*

5,00 zł

f.    Wypożyczenie parasola /cały dzień/*

5,00 zł

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 * Kaucja zwrotna za wypożyczony sprzęt 20,00 zł