Pływalnia OSiR:

Basen:

Bilet normalny (dorośli)

- 12,00 zł (1 godzina basenowa)

Bilet normalny (dorośli) sobota-niedziela wejścia na godzinę 13.00 i 14.00

- 8,00 zł (1 godzina basenowa)

Bilet ulgowy (dzieci, młodzież szkolna, studenci do 25 lat, emeryci i renciści)

- 2,40 zł (1 godzina basenowa)

Po przekroczeniu czasu 1 godziny opłata naliczana za każde rozpoczęte 5 minut:

Opłata normalna (dorośli):

-1,00 zł (5 minut)

Opłata ulgowa (dzieci, młodzież szkolna, studenci do 25 lat, emeryci i renciści):

- 0,20 zł (5 minut)

Karnet (dla dorosłych-minimum 4 wejścia w miesiącu)

- 32,00 zł (1 godziny basenowe)

Grupy zorganizowane:

Do 35 osób (wyłączność)

- 140,00 zł (1 godzina basenowa)

Do 17 osób (wyłączność)

- 70,00 zł (1 godzina basenowa)

Rezerwacja jednego toru:

- 40,00 zł (1 godzina basenowa)

Nauka i doskonalenie pływania:

Karnet miesięczny (8 wejść):

- 80,00 zł

Indywidualne lekcje (1 osoba):

- 40,00 zł (1 godzina basenowa)

Indywidualne lekcje (2 osoby):

- 50,00 zł (1 godzina basenowa)

Indywidualne lekcje (3 osoby):

- 60,00 zł (1 godzina basenowa)

1 godzina basenowa wynosi 75 minut

Sala gimnastyczna

- 30,00 zł (1 godzina zegarowa)

 Administrator przewiduje:

1. Opłatę za zagubienie lub zniszczenie klucza od szafki ubraniowej opłatę - 20,00 zł.

2. Opłatę za zniszczenie lub zagubienie paska - 10,00 zł.