Stadion wielofunkcyjny OSiR:

 

Stadion lekkoatletyczny (impreza zorganizowana)

- z oświetleniem pełnym 160,00 zł 1godzina

- bez oświetlenia 60,00 zł 1 godzina

- indywidualne wejście 5,00 zł 1 godzina

 

Stadion piłkarski:

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Łowicza:

- z oświetleniem 150,00 zł 1 godzina

- bez oświetlenia 50,00 zł 1 godzina

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla klubów i stowarzyszeń z poza Łowicza

- z oświetleniem 250,00 zł 1 godzina

- bez oświetlenia 150,00 zł 1 godzina