Hala sportowa OSiR nr 1:

Korzystanie z hali sportowej na zawody sportowe

- 160,00 zł - 1 godzina

dodatkowo 50,00 zł za każdą godzinę pracy obsługi hali w przygotowaniu obiektu do zawodów sportowych oraz sprzątanie po zawodach sportowych.

Korzystanie z hali sportowej dla grup zorganizowanych (piłka nożna, koszykówka, piłka siatkowa itp.)

- 80,00 zł - 1 godzina

Korzystanie z małej sali dla grup zorganizowanych(judo, tenis, itp.)

- 30,00 zł - 1 godzina

Korzystanie z hali w innych celach niezwiązanych z organizacją imprez sportowych

- 260,00 zł - 1 godzina

dodatkowo 50,00 zł za każdą przepracowana godzinę obsługi hali w przygotowaniu imprezy oraz sprzątanie po imprezie.

Korzystanie z siłowni:

- Karnet dla dorosłych open/miesięczny (ważny 1 miesiąc od daty wystawienia) - 80, 00 zł/1 miesiąc

- Karnet dla uczniów i studentów do ukończenia 26 roku życia* – open/miesięczny (ważny 1 miesiąc od daty wystawienia) -  60,00 zł/1miesiąc

- Karnet dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 3+ i rodzin zastępczych , osoby niepełnosprawne, renciści i emeryci ** – open/miesięczny (ważny 1 miesiąc od daty wystawienia) -  40,00 zł/1 miesiąc

 *karnet sprzedawany na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej
**karnet sprzedawany na podstawie ważnej legitymacji Karty Dużej Rodziny 3+ i rodzin zastępczych, legitymacji rencisty i emeryta, orzeczenia o niepełnosprawności lub legitymacji osoby niepełnosprawnej.

 

Korzystanie z sauny: 50,00 zł - 1 godzina

Za korzystanie ze słupów ogłoszeniowych:

Mały plakat (maksymalnie format A3) 50,00 zł - 1 komplet (15 szt.)

Duży plakat 70,00 zł- 1 komplet(15 szt.)

Lokalizacja Słupów Ogloszeniowych

1.

ul. Bolimowska/ Marii Konopnickiej

2.

ul. 3 Maja/ Dworcowa

3.

Dworzec PKS

4.

ul.1 Maja/ Kaliska

5.

Plac Nowy Rynek

6.

Targowica Miejska

7.

ul. Długa/ Bonifraterska

8.

ul. Mickiewicza/ Ułańska

9.

Osiedle Bratkowice (okolice bloku nr 9)

10.

ul. Jana Pawła II/ Powstańców (przy OSiR)

11.

ul. Kaliska (Przedmieście) przy stacji PKP

12.

ul. Strzelecka/ Lipowa

13.

ul. Chełmońskiego/Armii Krajowej